Przejdź do treści

Droga do sukcesu

Samokształcenie

Ucz się po swojemu

Wspomagany proces samokształcenia odpowiada na potrzeby wielu instytucji związane z dodatkową praktyką kliniczną, która może być niedostateczna z powodu braku czasu lub dodatkowych środków.

Zapewnienie bezpiecznego, kontrolowanego i mierzalnego doświadczenia jest kluczowe dla sukcesu uczestnika. W ramach samokształcenia uczniowie mogą zdobyć potrzebne im doświadczenie, korzystając z realistycznych scenariuszy, aby rozwijać umiejętności związane z podejmowaniem decyzji w krytycznych momentach.

Samokształcenie zapewnia wyjątkową okazję do interakcji z pacjentem w bezpiecznym, realistycznym środowisku dostępnym zawsze i wszędzie. Dowody naukowe świadczą o skuteczności edukacji opartej na szkoleniach symulacyjnych, w których elementy praktyczne zostały przemyślane, a cele kliniczne jasno zdefiniowane.

McGaghie, Issenberg, Cohen, Barsuk, & Wayne, 2011

Zdobywanie i podtrzymywanie umiejętności ratowania życia wymaga powtarzanych ćwiczeń i pozostawania na bieżąco z najlepszymi praktykami i dowodami opartymi na badaniach z zakresu opieki medycznej. Uczestnictwo w tradycyjnych kursach prowadzonych przez instruktora jest czasochłonne i może być logistycznym wyzwaniem dla niektórych uczniów.

Programy samokształcenia zapewniają większą elastyczność niż tradycyjne metody nauczania, ponieważ umożliwiają wybór miejsca i czasu uczestniczenia w szkoleniu. Bez logistycznych ograniczeń uczestnicy mają lepszą możliwość zastosowania żądanego schematu szkolenia wykorzystującego krótkie sesje ćwiczeń w niewielkich odstępach czasu, co skutkuje najlepszym rozwojem kompetencji.

Korzyści samokształcenia

Poprawia efektywność szkolenia

  • Standaryzuje treść edukacyjną
  • Standaryzuje metodologię szkolenia
  • Standaryzuje pomiar jakości

Poprawia skuteczność szkolenia

•    Poprawia dostępność i jakość czasu szkolenia, pozwalając instruktorom skupić się na priorytetach edukacyjnych.
      Pomaga instruktorom identyfikować potrzeby uczniów, a także optymalizować programy nauczania.
•    Nauka odbywa się przy krótszym czasie pracy instruktora.
•    Realistyczne symulacje rozwijają psychomotoryczne i poznawcze umiejętności uczestników szkolenia.

Poprawia doświadczenie edukacyjne i motywację uczestników szkolenia

  •   Bogata treść, symulacje umożliwiające pełne wczucie się w sytuację i wyzwania w stylu gier zaangażują każdego               uczestnika.
  •   Uczestnicy szkolenia uczą się we własnym tempie, w przyjaznym środowisku.
  •   Możliwość doświadczenia nietypowych, trudnych sytuacji.

Wielopoziomowe zastosowanie

•    Profesjonalna edukacja przeddyplomowa
•    Edukacja wstępna
•    Edukacja ciągła
•    Naprawa błędów i ponowne uzyskanie certyfikatu

Przyszłość nauczania

Programy samokształcenia są obiecujące jako systemy edukacji przyszłości. Elastyczne i skalowalne programy samokształcenia prowadzą uczestników przez całe kursy, ułatwiając zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w sposób progresywny, co pomaga wzmacniać kompetencje i pewność siebie.

Samokształcenie umożliwia osiągnięcie założonych celów edukacyjnych w optymalny sposób, pozwalając uczestnikom osiągać cele we własnym tempie i w dogodnym czasie. Scenariusze oparte na przypadkach, symulacje, automatyczne podsumowanie, wdrożenie programów naprawczych i bogata treść edukacyjna pozwalają uczestnikom szkolenia osiągnąć wysoki poziom we wszystkich aspektach samokształcenia z wykorzystaniem symulacji.

Jak Laerdal może pomóc

Programy samokształcenia firmy Laerdal zostały stworzone tak, aby zapewniać najwyższy poziom edukacji, dokładności klinicznej i korzystne finansowo metody niezbędne do osiągnięcia celów edukacyjnych pracowników służby zdrowia na całym świecie.

Poproś o więcej informacji

Jaką formę kontaktu preferujesz?
<p>We will handle your personal contact details with care as outlined in <a href="/pl/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank">Laerdal's Privacy Policy</a>.</p>

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

Welcome back

Your session timed out whilst you were away. Do you want to continue signed in?

Continue Sign Out